Korona

Velkommen til

Korona

Kjære elev:)

Endelig er åpne igjen.Vi håper dere har litt tålmodighet med oss i starten.

De viktigste punktene å forholde seg til nå som vi starter opp igjen er som følger:

1. Syke personer skal ikke være på trafikkskolen.

2. God hånd-og hoste hygiene og forsterket renhold.

3. Reduserte kontakthyppighet mellompersoner(unngå direkte kontakt,opprettholde avstand og/eller begrense antall personer i gruppe.

 

Smittevern ved praktisk gjennomføring

Praktiske førerprøver vil bli gjennomført i tråd med helsemyndighetenes gjeldende smittevernregler.

I tillegg kan den enkelte trafikkstasjon legge ytterligere lokale føringer. Følgende retningslinjer vil i alle tilfeller bli lagt til grunn:

▪ Førerprøvekandidater skal forhåndsbetale førerprøven på nett. Dette gjøres på vegvesen.no/dinside. Betalingen kan gjennomføres tidligst 48 timer før førerprøvetidspunktet.

▪ Før førerprøven skal kandidaten vise legitimasjon, og følge sensors anvisninger om gjennomføring. 

▪ Ved enkelte trafikkstasjoner kan man bli anvist til egne parkeringsplasser.

▪ Kandidaten skal møte sensor ved kjøretøyet. Vi forholder oss til helsemyndighetenes føringer og håndhilser derfor ikke.

 

▪ Kandidater som har feber eller viser tegn til luftveisplager kan bli avvist. Kandidater med allergi som gir tilsvarende symptomer, skal medbringe dokumentasjon på allergien.

▪ For å forebygge smitte vil det derfor inntil videre ikke være anledning til å ha med trafikklærer under førerprøven.

▪ Klargjøring og avslutning av førerprøven kan bli holdt utenfor kjøretøyet.

▪ Gjennomføring av sikkerhetskontroll vil tilpasses de til enhver tid gjeldende smittevernregler.

Ta kontakt